Servicii de mediere

 1. Medierea reprezintă o activitate de interes public, mediatorul, exercita de fapt și de drept acest serviciu pentru întreaga societate.

Medierea este o modalitate de soluționare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul mediatorului. Este o procedură de împăcare a părţilor aflate în litigiu, scopul fiind salvarea relațiilor umane, profesionale și sociale dintre părțile aflate într-un conflict vremelnic, referitor la o serie de neînțelegeri asupra unor probleme privind exercițiul drepturilor și libertăților lor;

 1. Medierea este strict confidențială;
 2. Timpul de soluționare al conflictului dvs. este extrem de redus. Este vorba de câteva ore de mediere, desfășurate în unele zile convenite de dvs, împreună, de comun acord;
 3. Efortul financiar pentru fiecare parte aflată în conflict este minim;
 4. Medierea este flexibilă - locul, data și ora ședințelor se stabilește de părți, de comun acord, împreună, în funcție de problemele curente și agenda de program zilnic, de prioritățile pe care le aveți zi de zi dvs. și familia dvs.;

6.Soluția conflictului se construiește de către părți prin ajutorul mediatorului;

 1. Se obține o soluție reciproc convenabilă, eficientă și durabilă în timp;
 2. Acordul de mediere semnat de către părți și de mediator are caracter obligatoriu pentru părți ;
 3. Medierea nu împiedică accesul liber la justiție;
 4. Acordul de mediere poate dobândi putere de titlu executoriu;

CIVIL

 •  in domeniul protectiei consumatorilor, cand consumatorul invoca existenta unui prejudiciu ca urmare a achizitionarii unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectarii clauzelor contractuale ori garantiilor acordate, a existentei unor clauze abuzive cuprinse in contractele incheiate intre consumatori si operatorii economici ori a incalcarii altor drepturi prevazute in legislatia nationala sau a Uniunii Europene in domeniul protectiei consumatorilor;
  in materia dreptului familiei;
 • in domeniul litigiilor privind posesia, granituirea, stramutarea de hotare, precum si in orice alte litigii care privesc raporturile de vecinatate;
   in domeniul raspunderii profesionale in care poate fi angajata raspunderea profesionala, respectiv cauzele de malpraxis, in masura in care prin legi speciale nu este prevazuta o alta procedura;
 •  in litigiile de munca izvorate din incheierea, executarea si incetarea contractelor individuale de munca;De exemplu: posesia; granituirea; stramutarea de hotare; orice litigii care stabilesc raporturile de vecinatate evacuarea; obligatia de a face pretentii; revendicari imobiliare si mobiliare; partajele bunurilor mobile si imobile; succesiuni (numai cele pentru care s-a eliberat certificat de mostenitor); uzucapiuni sau accesiuni imobiliare; raporturi locative; divortul; partajul de bunuri comune; exercitiul drepturilor parintesti; stabilirea domiciliului copiilor; contributia parintilor la intretinerea copiilor; orice alte neantelegeri care apar in raporturile dintre soti cu privire la drepturi de care pot dispune potrivit legii. negocierea contractelor de diferite tipuri; executarea contractelor de orice fel; executarea obligatiilor; executari silite (contestatii la executare); raspunderea civila delictuala

PENAL
1. abandonul de familie (art. 378 – plangere prealabila)
2. abuzul de incredere (art. 238 – plangere prealabila)
3. abuzul de incredere prin fraudarea creditorilor (art. 239 – plangere prealabila)
4. amenintarea (art. 206 – plangere prealabila)
5. asistenta si reprezentarea neloiala (art. 284 – plangere prealabila)
6. agresiunea sexuala (art. 219 – plangere prealabila)
7. bancruta simpla (art. 240 – plangere prealabila)
8. bancruta frauduloasa (art. 241- plangere prealabila)
9. distrugerea (art. 253 alin. 1 si alin. 2 – plangere prealabila)
10. divulgarea secretului profesional (art. 227 – plangere prealabila)
11. furtul (art. 228 – impacare)
12. furtul calificat (art. 229 alin. 1 si alin. 2 – impacare)
13. furtul in scop de folosinta (art. 230 – impacare)
14. furtul savarsit intre membrii de familiei, de catre un minor in paguba tutorelui ori de catre cel care locuieste impreuna cu persoana vatamata sau este gazduita de acesta (art. 231- plangere prealabila)
15. gestiunea frauduloasa (art. 242 – plangere prealabila)
16. hartuirea (art. 208 – plangere prealabila)
17. hartuirea sexuala (art. 223 – plangere prealabila)
18. insusirea bunului gasit sau ajuns din eroare la faptuitor (art. 243 – impacare)
19. inselaciunea (art. 244 – impacare)
20. inselaciunea privind asigurarile (art. 245 – impacare)
21. impiedicarea exercitarii libertatii religioase (art. 381 - plangere prealabila)
22. lovirea sau alte violente (art. 193 – plangere prealabila)
23. nerespectarea masurilor privind incredintarea minorului (art. 379 – plangere prealabila)
24. nerespectarea hotararilor judecatoresti (art. 287 alin.1 lit. d si g – plangere prealabila)
25. tulburarea de posesie (art. 256 – plangere prealabila)
26. violul ( art. 218 – plangere prealabila)
27. violarea vietii private (art. 226 – plangere prealabila)
28. violarea sediului profesional (art. 225 – plangere prealabila)
29. violarea secretului corespondentei – art. 302 alin. 1 – plangere prealabila)
30. violarea de domiciliu (art. 224 – plangere prealabila)
31. vatamarea corporala din culpa (art. 196 – plangere prealabila)
32. violenta in familie (art. 199 – impacare)

DREPT COMERCIAL SI DREPT COMERCIAL INTERNATIONAL

- LITIGII INTRE SOCIETATII

- LITIGII INTRE SOCIETATE SI ANGAJATI, COLABORATORI, OPERATORI ECONOMICI, ETC

ONORARII

Onorariu pentru pregatirea medierii – 250 lei persoane fizice si 400 lei persoane juridice – pe baza contractului de premediere (analiza initiala de caz , furnizarea datelor necesare contactarii celeilalte parti /partilor,intocmirea si trimiterea invitatiei/-iilor la mediere catre celelalte parti,pregatirea cazului de catre mediator,discutii preliminare privind strategiile de lucru etc.)

In cadrul biroului "Rista Daniel Ioan - Birou de Mediator” se practica doua tipuri de onorarii:

Onorariul orar – este reprezentat de o suma fixa, 200/sedinta- pentru o sedinta de mediere de 2- ore
Onorariul in suma fixa – stabilit pentru derularea intregii proceduri de mediere, prin care se urmareste solutionarea unui conflict. Daca apar costuri suplimentare, se poate incheia un act aditional la contract.

ONORARIU DE SUCCES
Se percepe in unele cazuri, stabilite de comun acord cu partile si este intre 2-15% din suma solutionata
ONORARII INFORMATIVE :
Divortul – fara minori – 400 lei (200 lei pentru fiecare soț) pentru fiecare sedinta, daca nu s-a stipulat altfel in contractul de mediere;
Divortul – cu minori – 500 lei (250 lei pentru fiecare soț) pentru fiecare sedinta, daca nu s-a stipulat altfel in contractul de mediere;
Divortul – cu partaj – 900 lei (450 lei pentru fiecare soț) pentru fiecare sedinta, daca nu s-a stipulat altfel in contractul de mediere;
Incredintare minori – custodie comuna – 550 lei (275 lei pentru fiecare soț) pentru fiecare sedinta, daca nu s-a stipulat altfel in contractul de mediere;
Partaj – cu doua sau mai multe parți – 300 lei pentru fiecare parte, pentru fiecare sedinta, daca nu s-a stipulat altfel in contractul de mediere;
Succesiune – cu doua sau mai multe parti – 300 lei pentru fiecare parte, pentru fiecare sedinta, daca nu s-a stipulat altfel in contractul de mediere;
Litigii civile – granituiri, raporturi locative, revendicari, pretentii, evacuari, obligatii, partaje, etc. – 300 lei pentru fiecare parte, pentru fiecare sedinta, daca nu s-a stipulat altfel in contractul de mediere;
Litigii penale – unde este permisa impacarea partilor – 500 lei pentru fiecare parte, pentru fiecare sedinta, daca nu s-a stipulat altfel in contractul de mediere;
Litigii intre profesionisti – onorariul se va discuta pentru fiecare speta in parte;