Servicii de cadastru si topografie

Servicii de cadastru:

 • Puneri in posesie in vederea obtinerii Titlurilor de proprietate pentru terenuri agricole si forestiere;
 • Intabulari terenuri agricole si forestiere (Titluri de proprietate);
 • Intabulari constructii civile si industriale;
 • Dezmembrari (dezlipiri) terenuri, parcelari zone locuinte, logistica, depozitare, comert, industrie;
 • Unificari (alipiri) terenuri;
 • Apartamentari si subapartamentari imobile/constructii;
 • Scoaterea terenurilor din circuitul agricol cu caracter temporar sau definitiv;
 • Schimbari de categorie de folosinta a terenurilor (exemplu: din pasune in arabil);
 • Identificari numere cadastrale si topografice pe plan si in teren;
 • Substituiri de numere topografice cu numere cadastrale;
 • Consultanta tehnica de specialitate.

Servicii de topografie

 • Ridicari topografice pentru amplasamente constructii civile;
 • Ridicari topografice pentru amplasamente constructii industriale;
 • Ridicari topografice pentru drumuri (inclusiv profiluri transversale, profiluri longitudinale, curbe de nivel): drumuri de interes local: drumuri comunale, drumuri vicinale (strazi);
 • Ridicari topografice pentru poduri, pasaje, viaducte;
 • Ridicari topohidrografice pentru canale, balti, lacuri, baraje, parauri, rauri, fluvii;
 • Ridicari topografice pentru orice tip de retele edilitare;
 • Urmarirea deplasarilor orizontale si verticale pentru constructii civile si industriale;
 • Consultanta tehnica de specialitate.